Početna Kontakt

Kontakt

Zdravstvena ustanova Ljekarna Talan
Trg slobode 1, 42 000 Varaždin
OIB: 22020665555
MB: 1628585
tel: +385 (42) 200 - 550
fax: +385 (42) 211 - 544
email: varazdin@ljekarnatalan.hr
www.ljekarnatalan.hr


IBAN: HR7023600001101738787 Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR4824840081101203625 Raiffeisen bank d.d.
IBAN: HR0923400091110274289 Privredna banka d.d.

Zdravstvena ustanova Ljekarna Talan upisana je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu

MBS: 070060431
Temeljni kapital: 611.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Ravnatelj: Vesna Talan, mag.pharm.

Zdravstvena ustanova Ljekarna Talan je prijavila prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem interneta Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb (www.halmed.hr).